Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2012

3219 1355
Reposted fromtheolicious theolicious viacisak cisak
just-jeanne
8038 3256
Reposted fromdestroyed destroyed viajudas judas

June 06 2012

just-jeanne
5543 e9e7
Reposted fromSayid Sayid viasexandthecity sexandthecity

May 21 2012

just-jeanne
A dziś Cię kocham o całe wczoraj mocniej.
— Lolita Pille
Reposted fromthebreakfastmonkey thebreakfastmonkey viajudas judas

May 17 2012

just-jeanne
[...] bo nieufność wobec ludzi była moim murem obronnym, który sobie postawiłem
— Wiesław Myśliwski
just-jeanne
Kiedy po raz czterdziesty sprawdziłem czy nie napisałaś stało się oczywiste, że coś jest nie tak z telefonem.
— Ochocki, Vithren, igiełka
just-jeanne
każdy chciałby dla kogoś znaczyć wszystko.
— życiowe
just-jeanne

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
just-jeanne
I powiedz mi proszę, że tak jak ja wieczorami leżysz i myślisz o mnie.
just-jeanne
4160 4bd5
just-jeanne
Nie widziałam Cię już
od miesiąca.

I nic.
Jestem może bledsza,

Trochę śpiąca,
trochę bardziej milcząca,

Lecz widać można żyć
bez powietrza.
— Miłość, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
just-jeanne
i należysz do mnie choć to nie kwestia posiadania.
just-jeanne
Nie lubię tych wieczorów, gdy skulam się pod kołdrą na łóżku, przytulam do poduszki i usiłuję opanować myśli, które rozwalają mi głowę.
just-jeanne
- Czy mógłbyś znaleźć sobie kogoś innego, kogo mógłbyś torturować?
- Mógłbym. Ale wybrałem Ciebie.
— Chuck & Blair, Blair & Chuck
just-jeanne
Lubię Cię. Bardzo. A jeszcze bardziej się cieszę, że mogę Cię lubić.
— S@motność w sieci
just-jeanne
Biednemu to zawsze wiatr w oczy, chuj w dupę,  nóż w serce  i chleb masłem do ziemi.
— zasłyszane Tomasz K.
just-jeanne
just-jeanne
Reposted fromiminlove iminlove
just-jeanne
8568 6315 500
Reposted fromim-so-retarded im-so-retarded
just-jeanne
Chciałabym być teraz gdzieś indziej, z kimś innym i robić coś innego.
Reposted fromawaken awaken viaim-so-retarded im-so-retarded
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl